CZ
 
Sluneční kámen Facebook Hodnota zboží v košíku:     Košík  

Vítám Vás v té části galerie Sluneční kámen, která je věnované kamenům - hlavně polodrahokamům - a šperkům nebo amuletům z nich.

Každý kámen který naleznete na fotografii odpovídá skutečnosti - je to ten samý, který v případě objednávky obdržíte. Na levé straně v menu si prosím zvolte co Vás zajímá a v klidu vybírejte.

Já osobně nemám moc ráda známé rozdělování kamenů podle slunečních znamení, protože je to dosti omezující i zavádějící a raději vybírám kameny intuitivně. Takže, pokud mohu radit, prohlížejte a vybírejte srdcem. Kámen, který nás na první pohled upoutá, zaujeme, který si nás sám najde - ten k nám i patří. Naše podvědomí si intuitivně vybere to co je správné a právě nyní pro nás potřebné. Potom záleží už jen na nás samých, jaký vztah si k němu vytvoříme.

Důležitým momentem při koupi jakéhokoli kamene je jeho OČISTA. Nejznámější a nejsnadnější metodou je očista vodou a sluncem, která je nutná, získáme-li kámen z druhé ruky. Kámen čistíme třeba i několik dní v misce s vodou, kterou pravidelně vyměňujeme. Po této vstupní očistě kámen ještě opláchneme pod proudem vlažné vody, přičemž jej držíme v dlani. Na slunci nebo na denním světle (podle citlivosti a choulostivosti kamene) jej potom nabíjíme energií. Také po každém použití nebo celodenním nošení kámen či šperk krátce opláchneme pod proudem vlažné vody nebo jej přes noc ponecháme v misce s vodou a opět podle potřeby nabíjíme na denním světle.

Kameny mají na nás v zásadě trojí vliv: oslabují nadbytečné, posilují oslabené a odstraňují blokády, jež brání průtoku životodárné energie. Učí nás zachovávat rovnováhu a usměrňují i náš pocitový život. Vedou nás k trpělivosti, koncentraci, vědomé pozornosti, pokoře a lásce k živé i tzv.neživé přírodě, jíž jsme sami nedělitelnou součástí.

Do kamene často vkládáme víc negativních sil, bolestí, nevyřešených konfliktů a blokád, než unese. Někdy se dokonce stává, pokud není kámen včas očištěn, že nám tuto špatnou energii může vracet, nebo dostane trhliny, tmavne a v ojedinělých případech dokonce exploduje (toto mohu potvrdit z vlastní zkušenosti).

Jinými slovy, kamenům bychom měli co nejčasteji dopřát vše, co vyžadujeme a potřebujeme sami: vodu, vzduch, slunce, pozornost a lásku.
Chceme-li využívat léčivé vlastnosti kamenů, můžeme tak činit několika způsoby.

Amulety, talismany, korále - jsou to kameny které nosíme při sobě, držíme je v ruce, pohráváme si s nimi.

Metoda čaker a masáže - kameny pokládáme podle povahy a oblasti poruch a nemocí na příslušné čakry. Léčbu podporujeme masážemi nebo přikládáním kamenů na postižená místa.

Vody a elixíry - do pramenité nebo minerální vody vložíme vhodný kámen přes noc do vody, kterou pak ráno pijeme po douškách na lačný žaludek, nebo v průběhu dne vždy před jídlem (kámen musí být vždy dokonale očištěn a nabit)

Pokud se chcete dozvědět o léčebném působení kamenů, nebo všeobecně o kamenech více, vřele Vám doporučuji knihu pana J.P.Kreperáta Skrytá moc drahých kamenů - která mne už léta provází a ze které jsem použila informace i pro tyto stránky. Kniha je velice detailní, přehledná a hlavně psaná s láskou.


Prapůvod tělesné schránky človka je v kameni: prach jsi a v prach se obrátíš. Kameny jsou v porovnání s živočichy a rostlinami neměnné, ale při pozornějším pohledu zjistíme, že se rovněž rodí, žijí a v proměně umírají, aby se znovu, i když v jiné formě, narodily.Život kamenů se projevuje vibrací. Že tedy kameny žijí, že pulzují životem, vnímáme sice jen vnitřními pocity, nicméně natolik konkrétně, že pociťujeme jejich silnou ozdravující energii až do hloubi duše. Zejména v drahých kamenech, které svojí barevností, čistotou a dokonalostí krystalů převyšují ostatní svět minerálů, se v nejvyšší míře koncentruje energie Matky Země. Dobrým vztahem k nim, láskou a pohlazením, posílíme jejich schopnosti, které pak zase zpětně podpoří naše zdraví. Drahé kameny fascinovaly člověka vždy - jako šperk, amulet nebo posvátný kámen. Snahy o léčení drahými kameny jsou staré jako lidstvo samo. Ovšem nestačí kameny nosit v kapse nebo na krku a pasivně čekat na jejich působení, nýbrž je přímo nutné, chceme-li dosáhnout celkového trvalého zdraví v jeho samé podstatě nastoupit hned a bez otálení "Cestu vnitřní očisty". Učinit první krok sami, ve svém nitru - pochopit vnitřní zákony přírody a jednat v souladu s nimi. Učme se podle prosté přirozené krásy kamenů prostě a přirozeně žít. Mějme stále na paměti, že pravá podstata života je právě v čistotě a jednoduchosti. A to se týká zejména našeho cítění, myšlení, jednání, našich mezilidských vztahů. Jezme prostě, dýchejme prostě a zhluboka a vědomě prožívejme každou vteřinu života, neboť v tomto okamžiku, v onom "teď" je jediná pravda.

Barvy kamenů
Červená - je barvou krve. Znamená pohyb, energii, životní sílu. Oživuje nás a dává nám činorodost, výkonnost, teplo, sílu a odvahu.

Oranžová - odstraňuje těsné emocionální struktury, udržuje v pohybu životní energii. Obnovuje, oživuje a probouzí radost ze smyslových požitků.

Žlutá - zprostředkovává lehkost, radost a veselé uvolnění. její vibrace nás otevírají životu, podporují naši ochotu navazovat kontakty a poučovat se ze zkušeností a poznatků. Oživuje myšlení a povzbuzuje přenos impulsů.

Zlatá - mění porozumění v moudrost, podněcuje řešení psychických problémů, dává pocit bohatství, lesku a tepla.

Zelená - je barvou přírody, náklonnosti, soucitu. Léčí nás a dává nám pocit vyrovnanosti a míru. Díky jí se můžeme zotavit, regenerovat a načerpat novou sílu.

Růžová - je barvou mírnosti, něhy a vyšších citů v lásce. Činí nás přístupnými kráse, harmonii a schopnými obojí v našem životě vyjádřit.

Světle modrá - vyjadřuje pocit svobody, daruje nám inspiraci, pocházející z našeho nitra. Její vibrace připomínají nekonečnost nebe. Vyjasňuje a rozšiřuje duši i ducha.

Tmavě modrá - přináší do naší duše klid, schopnost soustředit se na podstatné a hluboké poznání. Je barvou spolehlivosti a hloubky.

Fialová - vede nás k vnitřní jednotě se životem. její vibrace nám zjevují skryté životní dimenze, probouzejí v nás obětavost, nadosobní lásku a idealismus. Bolestné zkušenosti pomáhá přeměnit v energii duševního růstu.

Bezbarvá bílá - je symbolem čistoty a nejvyšší dokonalosti.

Černá - pomáhá nám neztratit sebe sama v neklidu světa, učí nás analyzovat vlastní nitro, ale neuzavřít se a zůstat přístupný všem možnostem.

Hnědá - dává nám pocit zakořenění a vytrvalosti v životě. Je barvou Země. Neprůhledné: kameny zhušťují a zhmotňují vibrace své barvy.

Průsvitná - kameny které jsou účinné hlavně v oblasti citů a vjemů. Svým mírně uklidňujícím účinkem otvírají naši duši hlubším dimenzím.

Průhledná - průhledné kameny nás spojují s nejvyššími duševními aspekty svých barev a ostatních vlastností. Rozšiřují a zušlechťují celou naši bytost.

www.slunecnikamen.cz ©